Light Expert

Shop

Όροι Χρήσης / Πολιτική Απορρήτου

1.Γενικοί Όροι Χρήσης – αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών:

Ο παρών ιστότοπος www.lightexpert.gr έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της ατομικής επιχείρησης του ΔΑΜΗ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΗ (εφεξής “επιχείρηση” ή “εμείς”, “εμάς”, “δικό-ς μας”,), που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Δημ. Μητροπούλου 38 με Κανάρη 2, Τ.Κ. 54644, διαθέτει ΑΦΜ 153650462/Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης και είναι η μοναδική δικαιούχος του ιστότοπου, ο οποίος αποτελεί το επίσημο και αποκλειστικό ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης (e-shop), που διατηρεί φυσικό κατάστημα στην ως άνω διεύθυνση.

Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών μας νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Εφόσον δηλαδή αποφασίσετε να προβείτε σε χρήση του ιστότοπου και πραγματοποιήσετε την ηλεκτρονική αγορά σας από τα κατάστημά μας, δηλώνετε αυτόματα ότι αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και αυτοδίκαια δεσμεύεστε νομικά σαν να είχατε υπογράψει. Για το λόγο αυτό, πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και της επιχείρησης σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιοδήποτε ή και όλα τα μέσα, τις συμφωνίες, τα γράμματα και/ή τις συμβάσεις, προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μερών σε σχέση με τα θέματα που περιγράφονται στο παρόν πριν από την ημερομηνία της χρήσης των Υπηρεσιών μας.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης, ή με την Πολιτική Απορρήτου, οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο, αντικαθιστώντας την προηγούμενη και ισχύει από τη δημοσίευσή της στον εν λόγω ιστότοπο. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω του Website, να ενημερώνονται σχετικά, καθώς οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων συνιστά αποδοχή της αναρτημένης (τροποποιημένης) σύμβασης.

2.Προϋποθέσεις πρόσβασης στον ιστότοπο και ειδικοί όροι χρήσης των υπηρεσιών μας:

 • Οι παρεχόμενες από την επιχείρηση υπηρεσίες και προϊόντα που διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του παρόντος ιστότοπου, προϋποθέτουν τη δυνατότητα πρόσβασης σας στο διαδίκτυο.
 • Για την επιτυχή ολοκλήρωση της αγοράς ή και για την απλή περιήγηση στον παρόντα ιστότοπο είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τον χρήστη και η συλλογή και επεξεργασία από την Εταιρία, πληροφοριών που αφορούν το χρήστη και δύνανται να αποτελούν προσωπικά του δεδομένα. Ο εκάστοτε χρήστης παρέχει επομένως την ανεπιφύλακτη άδειά του προς την επιχείρηση να συλλέγει, χρησιμοποιεί και διαβιβάζει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών και την πώληση των προϊόντων της, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καταγράφονται στην ενότητα «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ». Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία ή/και διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οφείλει να παύσει και να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών μας, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι αυτοί είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη. Τέλος, ο Χρήστης δεσμεύεται να παρέχει ακριβείς, αληθινές και σύννομες πληροφορίες, που δεν παραπλανούν, εξαπατούν ή παραβιάζουν το νόμο.
 • Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών e-shop πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης του ιστότοπού μας (π.χ. μέσω spider, scrape) ή αντιγραφής, αναπαραγωγής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας του ή του περιεχομένου του ή οποιασδήποτε πληροφορίας, για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της επιχείρησης. Απαγορεύεται ιδίως η μεταπώληση ή/και η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας του διαδικτυακού μας τόπου ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτό. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης του Website και την τεχνολογική του υποδομή.
 • Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των Υπηρεσιών της σε χρήστες του Website, που κατά την απόλυτη κρίση της δεν τηρούν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή παρέχουν λανθασμένα στοιχεία.

3.Ηλεκτρονική πώληση των προϊόντων μας:

α. Όροι συναλλαγής:

– Η κύρια υπηρεσία που παρέχεται από την παρόντα ιστότοπο είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς των διαθέσιμων προϊόντων μας έναντι αντιτίμου που καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας και πληρωμής. Συγκεκριμένα, εισερχόμενοι στο διαδικτυακό μας τόπο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το/τα προβαλλόμενο/α προϊόν της αρεσκείας τους, να πληροφορηθούν για τα βασικά χαρακτηριστικά, την τιμή και τη διαθεσιμότητά τους, και να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική αγορά του.

– Κατόπιν της επιλογής του προϊόντος και της ποσότητας του/τους που επιθυμεί ο χρήστης/πελάτης, ο ιστότοπος για να ολοκληρωθεί η παραγγελία, ζητά την καταχώριση συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών, ήτοι τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, το όνομα (προαιρετικά) και το επώνυμο του χρήστη, ως και την ακριβή διεύθυνση αποστολής, τον ταχυδρομικό κώδικα και τη χώρα αποστολής. Ακολουθεί η επιλογή από το χρήστη της διαθέσιμης μεθόδου αποστολής και πληρωμής. Μέσω κάρτας, η πληρωμή του αντιτίμου γίνεται σε ξεχωριστό ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας στο οποίο ο χρήστης μεταβαίνει υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία πληρωμής του αντιτίμου θα βρείτε στην ενότητα «Τρόποι Πληρωμής».

– Πριν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν την ποσότητα των προϊόντων ή να αφαιρέσουν ένα ή όλα τα προϊόντα που έχουν τοποθετήσει στο καλάθι. Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει ήδη καταχωρηθεί δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε ακύρωση. Η επιχείρηση lightexpert.gr για οποιοδήποτε άλλον λόγο πέραν του ελαττωματικού προϊόντος δεν δέχεται επιστροφές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επιστροφών μας, δείτε παρακαλώ το επόμενο κεφάλαιο.

– Η κυριότητα όλων των πωληθέντων προϊόντων παραμένει στην επιχείρηση μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών εξόδων και δαπανών που τυχόν βαρύνουν τον πελάτη (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, δικαιώματα εκτελωνισμού). Μετά την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων ο κίνδυνος βλάβης ή καταστροφής και απώλειάς τους μετατίθεται αυτόματα από την επιχείρηση στον πελάτη/αγοραστή. Ο πελάτης/αγοραστής οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας, την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή των προϊόντων μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε την σχετική ενότητα «Τρόπος Αποστολής».

– Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

β. Αποποίηση ευθύνης:

– H επιχείρηση αναφορικά με τα υπό παρουσίαση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα προϊόντα, δεσμεύεται όχι μόνο ως προς την εγκυρότητα των βασικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με αυτά, αλλά και ως προς την ποιότητα, πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Η ακρίβεια των στοιχείων των παρεχόμενων από το ηλεκτρονικό κατάστημα υπηρεσιών, διασφαλίζεται στον ίδιο βαθμό υπό την επιφύλαξη τυχόν λαθών, τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης που έχουν προκύψει ακούσια ή εκ παραδρομής. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη φύση των συναλλαγών μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος παράγοντες όπως ο ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης του συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας αλλά και η αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα κάποιων προϊόντων, δύνανται να επηρεάσουν την γενικότερη διαδικασία αλλά η εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια στα πλαίσια του ανθρωπίνως δυνατού για την άμεση ενημέρωση του συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στον ιστότοπο ενέχει χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους πελάτες/χρήστες με σκοπό την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση από την πλευρά της επιχείρησης μας για την διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων στο ηλεκτρονικό κατάστημά της προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών/χρηστών σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας τους.

Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ ημών και των χρηστών/πελατών πραγματοποιείται μέσω κινητού τηλεφώνου ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στην επιχείρηση για το σκοπό αυτό. Γι’ αυτό, κάθε χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί στην ιστοσελίδα τα αληθή του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας είναι ο νόμιμος χρήστης, ή έγκυρου κινητού τηλεφώνου. Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή/και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή/και άρνηση εκτέλεσης της ηλεκτρονικής σύμβασης ή/και σε αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και παράλληλη ευθύνη του Χρήστη για την αποπληρωμή της τυχόν ολοκληρωθείσας παραγγελίας, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη για αποζημίωση.

Τέλος, η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Χρηστών ή και οποιουδήποτε τρίτου για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία, η οποία οφείλεται ή σχετίζεται με την πρόσβαση ή/και χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Η επιχείρηση συγκεκριμένα, εκτός των περιπτώσεων δόλου ή βαριάς αμέλειας, ουδεμία εγγύηση, έγγραφη, προφορική ή άλλη, παρέχει ως προς ότι ο ιστότοπος και το e-shop θα είναι ανά πάσα στιγμή κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των σκοπών ή αναγκών τους, ούτε ότι η λειτουργία αυτών θα γίνει χωρίς προβλήματα ή διακοπές, ούτε ότι αυτά δεν θα περιέχουν σφάλματα ή άλλα προβλήματα τεχνικής φύσης. Η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει ιδίως οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός των περιπτώσεων δόλου ή βαριάς αμέλειας, για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας σας εξαιτίας μη ασφαλούς πρόσβασης, απώλειας δεδομένων, χρήσης ή μη χρήσης των ως άνω, ζημίας ολικής ή μερικής υπολογιστών ή άλλου hardware, σφαλμάτων του ως άνω λογισμικού ή αλληλεπίδρασής του με άλλο λογισμικό, προσωρινής διακοπής λειτουργίας εξαιτίας τεχνικών ή άλλων προβλημάτων που υπεκφεύγουν του ελέγχου της. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία της ιστοτόπου και του e-shop και της πρόσβασης σας σε αυτά, ως και για την άμεση αποκατάσταση λειτουργίας της αυτών σε περίπτωση που χρειαστεί. Για τους λόγους αυτούς, η επιχείρηση δικαιούται ανά διαστήματα να αναστέλλει τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, προκειμένου για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων και συντήρησης αυτού.

– Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ Χρήστη και της επιχείρησης δύναται να επιλυθεί φιλικά μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show) και του πιστοποιημένου σε αυτή -σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ- φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ “ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ” (http://www.synigoroskatanaloti.gr).

γ) Εγγύηση για ελαττωματικά προϊόντα:

Όλα τα προϊόντα LED που πωλούνται από το κατάστημά μας, καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από τις εκάστοτε αντιπροσωπείες και είναι από 2 έτη και άνω για τα φωτιστικά. Η εγγύηση ενός προϊόντος σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, λάθος σύνδεση, κακή ή λάθος τοποθέτηση, διαφορετική τάση ρεύματος, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο, κλπ).

Η εγγύηση παρέχεται από την αντιπροσωπεία του εκάστοτε προϊόντος και καλύπτει αποκλειστικά και ΜΟΝΟ την αξία αυτού εφόσον είναι ελαττωματικό. Σε καμία περίπτωση η εγγύηση δεν καλύπτει κόστη εγκατάστασης – αφαίρεσης – μεταφοράς και εργασίας.

δ. Επιστροφή ελαττωματικών ή καταστραφέντων προϊόντων:

Η επιχείρησή μας φροντίζει για την σωστή και άρτια συσκευασία του εκάστοτε προϊόντος ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα καταστροφής κατά τη μεταφορά του. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι δυνατόν να προκληθεί ζημιά ή σπάσιμο στα προϊόντα κατά τη μεταφορά τους, και για αυτό η εταιρία μας με συνείδηση απέναντι στον πελάτη, αναλαμβάνει την αντικατάσταση του σπασμένου/κατεστραμμένου, με τη βασική προϋπόθεση όμως ότι ο πελάτης θα επικοινωνήσει μαζί μας την ίδια ημέρα της παραλαβής του προϊόντος, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η διαπίστωση της φέροντος την υπαιτιότητα για την καταστροφή.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος για να διαπιστωθεί το εν λόγω ελάττωμα θα πρέπει το προϊόν να επιστραφεί πρώτα στην εταιρία μας και εφόσον διαπιστωθεί να αντικατασταθεί από καινούριο προϊόν. Τα προϊόντα που μας επιστρέφονται, ελέγχονται και εξετάζονται από το συνεργείο επισκευών μας. Η αντικατάσταση θα εγκριθεί εφόσον βρεθεί ελάττωμα που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του πελάτη. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το lightexpert.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

ΔΕΝ επιστρέφονται: Κομμένες LED Ταινίες, Σπασμένα Πλαστικά, Προφίλ Αλουμινίου, Προϊόντα Προσφοράς. Σημειώνεται επίσης, ότι περιπτώσεις όπου το επιστρεφόμενο προϊόν δεν βρίσκεται στην αρχική του κατά τη στιγμή της παραλαβής κατάσταση, δεν μπορεί να επιστραφεί. Η εταιρία μας δε φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που έχουν προκληθεί από συνδυασμό προϊόντων της εταιρίας μας, με άλλα μη συμβατά προϊόντα κατά την εγκατάσταση.

Εφόσον συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, η επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται με δικό μας κόστος. Παρακαλείσθε στην περίπτωση αυτή να αποστέλλετε τα είδη με την αρχική τους συσκευασία ώστε να σας μετά την αντικατάστασή τους να σας αποσταλούν πάλι όπως τα παραλάβατε αρχικά! Αν η παραγγελία σας είχε σταλεί με κούριερ θα σας σταλεί και το καινούριο προϊόν πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αν η παραγγελία είχε παραληφθεί από το κατάστημα μας η αλλαγή και η παράδοση του καινούριου προϊόντος θα γίνει πάλι στο κατάστημα.

Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης του προβληματικού προϊόντος λόγω μη διαθεσιμότητας, θα προσφερθεί ένα εναλλακτικό προϊόν κατόπιν επικοινωνίας με το κατάστημα μας. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα, αντί για την αντικατάσταση του προϊόντος κι εφόσον συντρέχουν όλες οι ως άνω προϋποθέσεις, να ζητήσει την επιστροφή του αντιτίμου που κατέβαλε για την αγορά του/ων προϊόντος/ων (ΚΑΙ ΟΧΙ για έξοδα αποστολής/εγκατάστασης κλπ), τα χρήματα δε επιστρέφονται με τον ίδιο τρόπο που καταβλήθηκε το αντίτιμο, ήτοι στον τραπεζικό λογαριασμό που δήλωσε ο πελάτης/χρήστης, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ Ή ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στα στοιχεία επικοινωνίας μας.

ε. Δικαίωμα Υπαναχώρησης:

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α’/16 Νοεμβρίου 1994) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αδικαιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Σε αυτό το πλαίσιο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής έχετε την δυνατότητα επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων μόνον εφ’ όσον αυτά βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία και παρελήφθησαν και υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή σας.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης η προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών ή από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού σε περίπτωση πολλών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή σε μια παραγγελία. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης/επιστροφής οφείλετε πριν από την πάροδο της σχετικής προθεσμίας να γνωστοποιήσετε την βούλησή σας για υπαναχώρηση εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εξυπηρέτησης πελατών.

5) Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και την εκτέλεση ηλεκτρονικής σύμβασης, απαιτεί κοινοποίηση προς την επιχείρηση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας μας, όπως ενδεικτικά κατά την υποβολή παραγγελίας π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κλπ. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων για την εκτέλεση κάθε συναλλαγής παρέχεται σε εμάς η ρητή συγκατάθεσή σας (opt-in) για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον ως άνω σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και της οικείας ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και σχετικά με τη χρήση COOKIES στο website μας, διατίθενται στις ενότητες «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ» και «Πολιτική Cookies», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων.

6) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τηςεπιχείρησης ως δικαιούχου της ιστοσελίδας www.lightexpert.gr:

Το σύνολο των πληροφοριών, των λογοτύπων, των στοιχείων και των απεικονίσεων, των φωτογραφιών, ονομάτων ιστοτόπων, εικόνων και εν γένει του περιεχομένου που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας καθώς και του λογισμικού και των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του εικαστικού μέρους, που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία και τη διαχείριση του e-shop, αποτελούν κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης. Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες ψηφιακές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους, δηλαδή για τη ολοκλήρωση της υπηρεσίας που έχει επιλέξει και να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών, ή άλλως χρήσης που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους.

Το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας, ανήκουν στην επιχείρηση ή/και στις λοιπές συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Κάθε Χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, αλλοίωσης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των διακριτικών αυτών γνωρισμάτων καθώς και από οποιαδήποτε απόπειρα παραπλάνησης του κοινού σχετικά με το δικαιούχο αυτών, τους παρόχους των υπηρεσιών ή/ και την ταυτότητα του διαχειριστή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Χρήστης θα αποζημιώσει την επιχείρηση για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί αυτή από τις παραπάνω αιτίες.

Ρητώς διευκρινίζεται και πάλι, προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ή και να εκμεταλλευτούν τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται μέσω του Website από την επιχείρηση για εμπορικό σκοπό, π.χ. για την παροχή αντιστοίχων ή άλλων υπηρεσιών προς τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, παρά μόνο για προσωπική χρήση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

7) Επικοινωνία:

Κάθε χρήστης, δύναται να επικοινωνεί μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, επισήμανση ή βοήθεια σε σχέση με τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις μεθόδους που περιλαμβάνονται στην ενότητα «Εξυπηρέτηση Πελατών» και «Επικοινωνία».

8) Τελικές παρατηρήσεις:

Μη αποδοχή των παρόντων όρων ή παραβίαση αυτών εν όλω ή εν μέρει παρέχει το δικαίωμα σε εμάς να απορρίψουμε την παραγγελία του συγκεκριμένου χρήστη ή/και να του αποκλείσουμε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Για συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως π.χ. για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή προώθηση, μπορεί να ισχύουν συμπληρωματικοί, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα γνωστοποιηθούν στο Χρήστη. Αυτοί οι συμπληρωματικοί όροι είναι πρόσθετοι στην παρούσα σύμβαση και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των Όρων και στο βαθμό που διαφέρουν οι συμπληρωματικοί όροι ως προς τους κατωτέρω θα υπερισχύουν οι συμπληρωματικοί όροι.

Οι σχέσεις μεταξύ πελατών και επιχείρησης διέπονται από και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφοράς σχετικά είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Η αρχική έκδοση αυτών των Όρων διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των Όρων ή ανακολουθίας ή ασυμφωνίας μεταξύ της ελληνικής έκδοσης και οποιασδήποτε μετάφρασης των παρόντων Όρων σε άλλη γλώσσα, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο εφαρμόζεται, υπερισχύει και θεωρείται οριστική η έκδοση της ελληνικής γλώσσας.

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς, προκειμένου πραγματοποιείτε με ασφάλεια τις αγορές σας ηλεκτρονικό μας κατάστημα lightexpert.gr.

Αντικείμενο του παρόντος κειμένου:

Με την παρούσα πολιτική της η ατομική επιχείρηση του ΔΑΜΗ ΙΩΑΝΝΗ (εφεξής η «Επιχείρηση» ή «εμείς» ή «μας»), που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Δημ. Μητροπούλου 38 με Κανάρη 2, Τ.Κ. 54644, διαθέτει ΑΦΜ 153650462/Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, καθορίζει και γνωστοποιεί στους χρήστες τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία αυτή συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας κατάστημα lightexpert.gr, καθώς και όταν συναλλάσσεστε με τα φυσικά της καταστήματα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR) και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Τρόπος συλλογής κι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα»). Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Η ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα εν γένει, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του e-shop μας, σύμφωνα όμως πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία, ή/και εάν εσείς τα αποστέλλετε απευθείας σε εμάς (λ.χ. συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας).

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στην Ιστοσελίδα, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα Δεδομένα, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για την επιχείρηση η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που διαθέτει.

Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην επιχείρηση, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής Δεδομένων, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

Περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων
Το lightexpert.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο, όπου βρίσκεται το ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσίασης και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης. Έτσι, όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία στο lightexpert.gr, εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο ή δημιουργείτε ένα προφίλ χρήστη, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται από το lightexpert.

– τι είδους πληροφορίες συλλέγει το lightexpert.gr κατά την υποβολή της αγοράς σας;

Για τους σκοπούς του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ικανοποίησης των πελατών της, η επιχείρησή μας συλλέγει και να επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς:

 • το όνομά σας
 • τη διεύθυνσή σας
 • τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας
 • τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • τη διεύθυνση IP από την οποία πραγματοποιείτε την αγορά σας, η επεξεργασία των οποίων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σου. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σου μέχρι 5 χρόνια μετά την αγορά σας.

– τι είδους πληροφορίες συλλέγει το lightexpert.gr κατά την πληρωμή σας;

Όταν αγοράζετε από το e-shop lightexpert.gr, η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς σύνδεσης, η οποία διασφαλίζει ότι δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία πληρωμής σου ένα ανεπιθύμητο τρίτο μέρος. Για τη δική σας ασφάλεια, το κατάστημά μας δεν αποθηκεύει ή διατηρεί με κανέναν τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

– τι είδους πληροφορίες συλλέγει το lightexpert.gr όταν εγγράφεστε στην ιστοσελίδα μας;

Με την εγγραφή σας στο lightexpert.gr και τη δημιουργία προφίλ στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες που προσφέρει το lightexpert.

Με σκοπό τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού στο lightexpert.gr και τη δημιουργία στοχευμένου ηλεκτρονικού μάρκετινγκ (Marketing), συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα:

 • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • το όνομά σας
 • τη διεύθυνσή σας (προαιρετικό)
 • τον αριθμό τηλεφώνου σς (προαιρετικό)
 • την επωνυμία της εταιρείας σας (προαιρετικό)

Όλα τα δεδομένα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού και στοχευμένου ηλεκτρονικού μάρκετινγκ (Online Marketing). Καταχωρώντας ένα προφίλ lightexpert.gr, συμφωνείτε με την επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών σας δεδομένων, η δε συναίνεση που μας παρέχετε είναι και η νομική βάση για την ως άνω επεξεργασία.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, το lightexpert.gr αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι να διαγράψετε το λογαριασμό σας.

– τι είδους πληροφορίες συλλέγει το lightexpert.gr όταν επισκέπτεστε τοe–shop μας;

Κατά την επίσκεψή σας στη σελίδα μας είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κλπ.) ώστε να μπορέσουμε να σου παράσχουμε τις υπηρεσίες μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Πέραν όμως αυτών συλλέγονται δεδομένα όπως:

Α. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.

Β. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies στη σχετική ενότητα «ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES» της ιστοσελίδας μας.

Γ. Για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ιστοτόπου, συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ και όποιους όρους αναζήτησης μπήκες.

Δ. Δεδομένα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που κατά προτίμηση προβάλλετε συνήθως, προκειμένου να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εμπειρία αγορών σας μαζί μας. Φυσικά, έχετε πάντα την επιλογή να μην μοιράζεστε τέτοια στοιχεία μαζί μας (βλ. πολιτική cookies).

Ε. Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

Όσα από τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα δηλώνετε στη σελίδα μας, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:

Όλα τα δεδομένα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες και χρησιμοποιούνται για σκοπούς ηλεκτρονικού εμπορίου και ικανοποίησης πελατών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε μόνο τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση και αποστολή των παραγγελιών σας και για να σας βοηθήσουμε στα ερωτήματά σας. Χρησιμοποιούμε για παράδειγμα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε συσχετισμό με την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας και για τους σκοπούς των ερευνών μας, ή εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας, απαιτείται συναίνεση από εσάς.

Στο lightexpert.gr δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες κανόνες και νόμους του καλού Μάρκετινγκ (Marketing). Εάν έχετε συναινέσει σε κάποια από τις παρακάτω υπηρεσίες, διατηρούμε το δικαίωμα να σας αποστείλουμε ενημέρωση των Όρων και Προϋποθέσεων μας, ανεξάρτητα από το αν έχετε αποσύρει ή όχι τη συγκατάθεσή σας. Δεν θα σας στείλουμε άλλες πληροφορίες.

*Αναλυτικά χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας στις κάτωθι περιπτώσεις:

– Για να ολοκληρώσουμε τις παραγγελίες προϊόντων μας και για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας: Η επιχείρηση επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας (μέσω των φυσικών μας καταστημάτων, της δια ζώσης ή μέσω τηλεφώνου εξυπηρέτησης πελατών μας ή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος), δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν Δεδομένα σας σε τρίτους για την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει (Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαθέτουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, δείτε παρακάτω υπό τον όρο «Γνωστοποίηση σε τρίτους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων»). Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε και τις λοιπές συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.

– Για τη Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η επιχείρηση επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

– Για τη μεταξύ μας Επικοινωνία: Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής ή/και στα τυχόν παράπονα. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα λοιπά νόμιμα συμφέροντά μας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τη δική σας προσωπική εμπειρία.

– Για την Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter)/προσφορών: Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων / προσωποποιημένων προσφορών κ.λπ. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

– Για Web push notifications: Ανάλογα με την πλοήγησή σας, μπορείτε να λαμβάνετε, έχοντας προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας, ειδοποιήσεις για τις προσφορές μας, τα νέα, τη wish list σας και το καλάθι αγορών σας. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

– Για την Ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα ή γιατί θέλουμε να σας προσφέρουμε προσφορές και προτάσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

– Για να εξασφαλίσουμε ότι θα σας εμφανίζεται πάντα το πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο στον ιστότοπό μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα που μας έχετε παράσχει δίνοντάς μας τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ή τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανίσουμε μια λίστα με προϊόντα που κοιτάξατε πρόσφατα ή να σας προσφέρουμε συστάσεις με βάση το ιστορικό αγορών σας και οποιαδήποτε άλλα Δεδομένα έχετε μοιραστεί μαζί μας.

– Για να σας στείλουμε αιτήματα έρευνας και αξιολόγησης προκειμένου να μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτά τα μηνύματα δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Έχουμε νόμιμο συμφέρον να το πράξουμε, καθώς αυτό βοηθά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας να είναι πιο συναφή με εσάς. Φυσικά, είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε να λάβετε αυτά τα αιτήματα από εμάς ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τις προτιμήσεις σας στον λογαριασμό σας στο διαδίκτυο.

– Για την προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης μαζί μας για να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφέροντός μας. Για παράδειγμα, ελέγχουμε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν συνδέεστε και χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη παρακολούθηση διευθύνσεων IP για να εντοπίσουμε πιθανές ψευδείς εισόδους από απροσδόκητες τοποθεσίες.

– Για την επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών: Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Αυτό βοηθά επίσης στην προστασία των πελατών μας από απάτες.

– Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές μας προς εσάς υποχρεώσεις ή κατ΄ εφαρμογή διατάξεων νόμου ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

– Για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:

Οι νομικές βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι εξής:

 • η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, που καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια εταιρία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων και τους όρους της συμβατικής μας σχέσης,
 • η συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται. Για παράδειγμα όταν επιλέγετε να λαμβάνετε newsletter. Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε πάντα ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία,
 • οι υποχρεώσεις της επιχείρησης που πηγάζουν από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.),
 • το έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας.6. Γνωστοποίηση σε τρίτους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων:

Το e-shop μας lightexpert.gr μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στους μεταφορείς που σχετίζονται με την παράδοση της παραγγελίας σας και δεν μεταβιβάζει, πωλεί ή καθιστά με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία προσβάσιμα σε τρίτα μέρη ή άλλες εταιρίες. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της επιχείρησης, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την επιχείρηση και κατ’ εξαίρεση μόνο από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση των Δικτυακών μας Τόπων, τις υπηρεσίες του και την πώληση προϊόντων μέσω των Δικτυακών μας Τόπων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση αστυνομικής έρευνας, καθώς για παράδειγμα τις δόλιες πληρωμές έχουμε υποχρέωση να τις αναφέρουμε στην αστυνομία. Επίσης, γνωστοποιούμε λογαριασμούς και άλλες προσωπικές πληροφορίες σε ιδιωτικές εταιρίες όταν το κρίνουμε απαραίτητο στα πλαίσια συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και για να αποτρέψουμε περιπτώσεις κλοπής ή απάτης, π.χ. σε σχέση με πιστωτικές κάρτες. Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη συνεργασία μας μαζί τους. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή. Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

Για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως πελάτη στους Δικτυακούς μας Τόπους και Apps, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες εταιρίες, οι οποίες θα επεξεργαστούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα ως μέρος των συμβάσεών τους μαζί μας:

· Facebook · Google
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των Δεδομένων σας σε τρίτους παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ενότητας «ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ».

7. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

8. Μεταφορά Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο των Δικτυακών Τόπων και Apps μας θα αποθηκεύονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους η Εταιρία μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Λαμβάνουμε πάντως μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετία – ΗΠΑ.

Μπορείς να ζητήσεις αντίγραφο του συμφώνου μεταφοράς δεδομένων επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

9. Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη ή σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ:

α. Επιλέγοντας να μη λαμβάνετε Επικοινωνίες Marketing.

Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing αλλάζοντας τις εγγραφές email και sms πατώντας το link διαγραφή ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.

β. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας το πεδίο «Τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ μου» ή στο email sales@lightexpert.gr

γ. Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας:Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email sales@lightexpert.gr.

10. Δικαίωμα καταγγελίας

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Τυχόν διαφορά που θα προκύψει από ή σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας υπάγεται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα της επιλύεται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από διαιτητικό δικαστήριο, που ορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

11. Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου μας:

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά 30/09/2020

REGISTER

Μετάβαση στο περιεχόμενο